Číslo zmluvy23/42/010/120
Názov zmluvyDohoda
Identifikácia účastníkaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Sídlo: Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
Opis predmetu zmluvy

Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len „občania“), ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu26.10.2023
Dátum zverejnenia02.11.2023
Príloha (0.37 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8520786