Číslo zmluvyOPKZP-PO1-SC111-2017-32/76/398
Názov zmluvyZmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
Identifikácia účastníkaMinisterstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Opis predmetu zmluvy

Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky

Suma na zmluve €395196.40
Dátum podpisu05.10.2023
Dátum zverejnenia10.10.2023
Príloha (3.70 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/8418139/