Číslo zmluvyZ314011ARP6/D01
Názov zmluvyDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z314011ARP6/D01
Identifikácia účastníkaMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Opis predmetu zmluvy

Poskytovateľ a Prijímateľ sa na základe článku 6 Zmluvy o NFP č. Z314011ARP6/D01 zo dňa 16.04.2021 dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP, ITMS kód projektu 314011ARP6 tak, ako sú uvedené v článku 2 tohto Dodatku.

Suma na zmluve €416992.03
Dátum podpisu28.09.2023
Dátum zverejnenia05.10.2023
Príloha (2.27 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/5698536/