Číslo zmluvy92/2023
Názov zmluvyZmluva o nájme nebytových priestorov
Identifikácia účastníkaJán Elek, Vihorlatská 626/28, 072 22 Strážske
Opis predmetu zmluvy

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II. ods. 1 a to: Garáž č. 3 o rozlohe 23,6 m2.

Suma na zmluve €542.80
Dátum podpisu02.10.2023
Dátum zverejnenia03.10.2023
Príloha (0.40 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8391316