Číslo zmluvy23/2/5/2
Názov zmluvyOpakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
Identifikácia účastníkaDančišin Erik
Opis predmetu zmluvy

Prenajímateľ  prenecháva nájomcovi do užívania byt obytného domu na ul. Obchodná 440 v Strážskom

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu30.06.2023
Dátum zverejnenia27.07.2023
Príloha (0.42 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8141983