Číslo zmluvy90/2023
Názov zmluvyZmluva o umiestnení reklamy
Identifikácia účastníkaLiona s. r. o., Bela IV. 915/9, 960 01 Zvolen
Opis predmetu zmluvy

Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXV Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa, vo forme  obchodného mena objednávateľa a jeho loga spôsobom a v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi.

Suma na zmluve €1000.00
Dátum podpisu25.07.2023
Dátum zverejnenia25.07.2023
Príloha (0.22 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8131061