Číslo zmluvy70/2023
Názov zmluvyZmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ
Identifikácia účastníkaGoroľová Miroslava
Opis predmetu zmluvy

Prenajímateľ - vlastník domu, bytu - prenecháva nájomcovi do užívania 2 izbový byt č. A1 na prízemí v bytovom dome odlišného štandardu „A“ (ďalej len byt ) zapísanom na LV 1236 okres Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske Celková plocha bytovej jednotky je 48,43 m².

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu21.07.2023
Dátum zverejnenia21.07.2023
Príloha (0.42 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8123778