Číslo zmluvyIROP-Z302091CYT8-91-108
Názov zmluvyZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Identifikácia účastníkaMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Opis predmetu zmluvy

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom  Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.

Suma na zmluve €44200.00
Dátum podpisu19.07.2023
Dátum zverejnenia19.07.2023
Príloha (2.60 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8114586