Číslo zmluvy24ZVS0000833035E
Názov zmluvyZmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
Identifikácia účastníkaVýchodoslovenská distribučná, a.s.
Opis predmetu zmluvy

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto s EIC kódom 24ZVS0000833035E.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu19.07.2023
Dátum zverejnenia19.07.2023
Príloha (1.50 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8114504