Číslo zmluvy23/2016 MÚS
Názov zmluvyDodatok č. 1 k Zmluve č. 23/2016 MÚS o nájme nebytových priestorov
Identifikácia účastníkaBibiana Fratriková, Mierová 630, 072 22 Strážske
Opis predmetu zmluvy

V zmluve v čl. V. Nájomné a Služby poskytované s nájmom nebytových priestorov sa ruší bod 1. a 2. a nahrádza novým znením bodu 1:
„Výška nájomného bola stavená od 1.4.2023 vo výške 232,00 Eur/mesiac, pričom v cene nájomného sú zahrnuté služby poskytované s nájmom nebytových priestorov (elektrina, teplo). Služby – energie tvoria z tohto predpisu 127,00 Eur/mesiac. Ročné nájomné je vo výške 2784,00 Eur. Likvidáciu odpadov si zabezpečí na vlastné náklady nájomca.“

Suma na zmluve €232.00
Dátum podpisu12.07.2023
Dátum zverejnenia12.07.2023
Príloha (0.15 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8090620