Číslo zmluvy242/2007
Názov zmluvyDodatok č. 2 k Zmluve č. 242/2007 o nájme nebytových priestorov
Identifikácia účastníkaNIKÉ, spol. s r.o. Sídlo: Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava
Opis predmetu zmluvy

V zmluve v čl. V. Nájomné sa ruší bod 1. a 2. a nahrádza novým znením bodu 1:
„Výška nájomného bola stavená od 1.5.2023 do 31.8.2023 vo výške 331,00 Eur/mesiac, pričom v cene nájomného sú zahrnuté služby poskytované s nájmom nebytových priestorov (elektrina, teplo, voda). Služby – energie tvoria z tohto predpisu 176,00 Eur/mesiac. Likvidáciu odpadov si zabezpečí na vlastné náklady nájomca.“

Suma na zmluve €331.00
Dátum podpisu12.07.2023
Dátum zverejnenia12.07.2023
Príloha (0.15 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8090473