Číslo zmluvyN20200127014D02
Názov zmluvyDodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200127014D02
Identifikácia účastníkaIA MPSVaR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Opis predmetu zmluvy

Článok 14, odsek 14.2.,Zmluvy sa mení nasledovne:"14.2 Zmluva sa uzatvára  na dobu určitú a to do 31.07.2023".

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu21.06.2023
Dátum zverejnenia27.06.2023
Príloha (0.08 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/8018900-sk/n20200127014/