Číslo zmluvy65/2023
Názov zmluvyINOMINATNÁ ZMLUVA č. 65/2023 PRE ZABEZPEČENIE ČINNOSTÍ SÚVISIACICH S NAKLADANÍM S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
Identifikácia účastníkaJ&M Recycling, s.r.o. Strážske, Pavla Horova 597/7, Strážske
Opis predmetu zmluvy

Stanovenie podmienok, za ktorých môže poskytovateľ vykonávať výkup kovového odpadu od fyzických osôb

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu26.06.2023
Dátum zverejnenia27.06.2023
Príloha (0.18 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8035367