Číslo zmluvy66/2023
Názov zmluvyZmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1131390
Identifikácia účastníkaEnergie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny, o.z.
Opis predmetu zmluvy

Záväzok Dodávvateľa opakovane poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky plynu

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu09.06.2023
Dátum zverejnenia27.06.2023
Príloha (0.18 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8035023