Číslo zmluvy63/2023
Názov zmluvyZmluva o podaní a použití umeleckého výkonu
Identifikácia účastníkaMgr. art. Kristián Dufinec, MBA, Tolstého 21, 071 01 Michalovce,
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je podanie umeleckého výkonu Výkonným umelcom, ktorý sa zaväzuje za odplatu: podať pre Objednávateľa umelecký výkon v hre na hudobnom nástroji v rámci koncertov pre hudobnú skupinu ICONITO (ďalej len „Umelecký výkon“)

Suma na zmluve €2000.00
Dátum podpisu26.05.2023
Dátum zverejnenia26.05.2023
Príloha (0.29 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/7905988/