Číslo zmluvy53/2023
Názov zmluvyZmluva o umiestnení reklamy
Identifikácia účastníkaLavi s. r. o., Štefánikova 18, 066 01 Humenné, IČO: 53102959
Opis predmetu zmluvy

Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXV Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa, vo forme obchodného mena objednávateľa a jeho loga spôsobom a v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi

Suma na zmluve €200.00
Dátum podpisu12.05.2023
Dátum zverejnenia12.05.2023
Príloha (0.16 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/7850867/