Číslo zmluvy54/2023
Názov zmluvyZmluva o umiestnení reklamy
Identifikácia účastníkaTP 2 s. r. o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36766763
Opis predmetu zmluvy

Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXV Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa, vo forme obchodného mena objednávateľa a jeho loga spôsobom a v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi

Suma na zmluve €1500.00
Dátum podpisu11.05.2023
Dátum zverejnenia12.05.2023
Príloha (0.16 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/7850720/