Číslo zmluvyOPKZP-PO1-SC111-2017-32/97
Názov zmluvyZmluva o poskytnutí NFP
Identifikácia účastníkaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810
Opis predmetu zmluvy
Suma na zmluve €495354.55
Dátum podpisu04.05.2023
Dátum zverejnenia10.05.2023
Príloha (2.76 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/7840255/