Číslo zmluvyKŽP-PO4-SC431-2015-6/123 Dodatok č. 6
Názov zmluvyDodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutéí nenávratného finančného príspevku
Identifikácia účastníkaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810
Opis predmetu zmluvy

V úvodných ustanoveniach Zmluvy sa mení konajúci na strane Prijímateľa nasledovne: konajúci: Patrik Magdoško, primátor

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu09.01.2023
Dátum zverejnenia17.01.2023
Príloha (0.12 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/7395170/