Číslo zmluvy01-09-2022
Názov zmluvyZmluva o dielo
Identifikácia účastníkaKAPING s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov, IČO: 36655654
Opis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo: „VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE „ZA ZÁHRADAMI“ V INTRAVILÁNE MESTA STRÁŽSKE – ČASŤ 1.“ a to v rozsahu podľa výkazu výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Suma na zmluve €196086.00
Dátum podpisu06.10.2022
Dátum zverejnenia06.10.2022
Príloha (0.30 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/6959838/