Číslo zmluvy
Názov zmluvyZmluva o umiestnení reklamy
Identifikácia účastníka1.Deliace centrum, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, IČO: 44950985
Opis predmetu zmluvy

Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXIV Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa, vo forme obchodného mena objednávateľa a jeho loga spôsobom a v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi.

Suma na zmluve €3000.00
Dátum podpisu17.05.2022
Dátum zverejnenia17.05.2022
Príloha (0.16 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/6459278/