Číslo zmluvy13/2022
Názov zmluvyZmluva o poskytnutí dotácie
Identifikácia účastníkaTanečný aerobik, o. z., ul. Komenského 668, 072 22 Strážske IČO: 42111358
Opis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie pre Tanečný aerobik, o. z. zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske.

Suma na zmluve €600.00
Dátum podpisu10.05.2022
Dátum zverejnenia16.05.2022
Príloha (0.15 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/6438055/