Číslo zmluvy01/12/2021
Názov zmluvyDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/12/2021 zo dňa 16.12.2021
Identifikácia účastníkaRUPE s.r.o., Vrbovská 65, 07101 Michalovce, IČO: 48066184
Opis predmetu zmluvy

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo , ktorej predmetom je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela „Strážske – Prestrešenie amfiteátra“ v zmysle projektovej dokumentácie, je doplnenie stavebných prác nevyhnutných pre riadne ukončenie a odovzdanie diela bez závad v zmysle Zmluvy o dielo. Sú to tieto nepredvídané práce naviac: Oprava krovu strechy, čo bolo zistené po obnažení strešnej konštrukcie – značné poškodenie konštrukcie krovu šatní.

Suma na zmluve €136178.63
Dátum podpisu05.05.2022
Dátum zverejnenia10.05.2022
Príloha (0.44 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/6432004/