Číslo zmluvy29/2021
Názov zmluvyDodatok č. 1 k Zmluve 29/2021
Identifikácia účastníkaMgr. Pavol Matis a manž. Ing. Martina Matisová, Mierová 240/22, Strážske
Opis predmetu zmluvy

V článku II v bode 2 , článku III v bode 2 a 4 sa mení číslo a dátum uznesenia z pôvodného č. 236/2018, bod B 17 zo dňa 19.04.2018 na č. 265/2022, bod C 16 zo dňa 24.02.2022.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu26.04.2022
Dátum zverejnenia04.05.2022
Príloha (0.18 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/6406805/