Číslo zmluvy
Názov zmluvyMandátna zmluva
Identifikácia účastníkaJADOZ s.r.o. Duklianskych hrdinov 2723/15A Vranov nad Topľou 093 01
Opis predmetu zmluvy

Mandatár sa zaväzuje, že zabezpečí pre mandanta v jeho mene a na jeho účet výkon stavebného dozoru na stavbe „Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske“ a mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi dojednanú odplatu za jeho výkon.

Suma na zmluve €2460.00
Dátum podpisu03.05.2022
Dátum zverejnenia03.05.2022
Príloha (0.28 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/6401642/