Číslo zmluvy
Názov zmluvyMandátna zmluva
Identifikácia účastníkaTORVO SK s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava, IČO: 51910489
Opis predmetu zmluvy

Výstavba zberného dvora v meste Strážske Nákup technológie na zber komunálneho odpadu

Suma na zmluve €1000.00
Dátum podpisu12.04.2022
Dátum zverejnenia13.04.2022
Príloha (0.41 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/6339241/