Číslo zmluvy2147/VSD/2021
Názov zmluvyZmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Identifikácia účastníkaVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361
Opis predmetu zmluvy

Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou povinný zriadi na slúžiacom pozemku vecné bremeno v prospech oprávneného ako vlastníka stavby

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu21.03.2022
Dátum zverejnenia12.04.2022
Príloha (0.34 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://crz.gov.sk/zmluva/6335326/