Číslo zmluvy14/2017 PD
Názov zmluvyDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/2017 PD
Identifikácia účastníkaDD-ARCH s.r.o., Hencovce 1836/825, 093 02, IČO: 45853240
Opis predmetu zmluvy

Predmetom Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 14/2017 PD zo dňa 03.10.2017 na vypracovanie projektovej dokumentácie: „VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA V MESTE STRÁŽSKE“ je doplnenie článku 10 Záverečné ustanovenia o nový bod 10.8.,

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu05.04.2022
Dátum zverejnenia05.04.2022
Príloha (0.36 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/6313181/