Číslo zmluvy9312/2020
Názov zmluvyDodatok č. 1 k Zmluve 9312/2020
Identifikácia účastníkaMAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,9210l Piešťany, IČO: 35743565
Opis predmetu zmluvy

Dodávateľ a odberateľ sa s účinnosťou od 01.02.2022 dohodli na zvýšení o 3,8 % ceny silovej elektriny z titulu zmeny Rozhodnutia URSO.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu16.03.2022
Dátum zverejnenia18.03.2022
Príloha (2.20 MB)
Zverejnenie v CRZ