Číslo zmluvy2021-02
Názov zmluvyDodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2021-02
Identifikácia účastníkaALNICO s.r.o., Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce, IČO: 31708111
Popis predmetu zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný  v rozsahu a obsahu čl. 2 tejto zmluvy v termíne do: 15.12.2021.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu08.12.2021
Dátum zverejnenia08.12.2021
Príloha (0.14 MB)
Zverejnenie v CRZ