Číslo zmluvyKZP-PO4-SC441-2019-53/AQW6
Názov zmluvyDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenavratného finančného príspevku
Identifikácia účastníkaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810
Opis predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 19.05.2021, evidovanej pod číslom: KZPPO4- SC441-2019-53/AQW6

Suma na zmluve €37152.00
Dátum podpisu18.10.2021
Dátum zverejnenia26.10.2021
Príloha (0.44 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/5996573-sk/1/