Číslo zmluvy30/2021
Názov zmluvyKúpna zmluva
Identifikácia účastníkaJúlius Varga rod. Varga, Mierová 242/16, 072 22 Strážske,
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 1360

Suma na zmluve €287.25
Dátum podpisu15.10.2021
Dátum zverejnenia19.10.2021
Príloha (0.18 MB)
Zverejnenie v CRZ