Číslo zmluvy29/2021
Názov zmluvyKúpna zmluva
Identifikácia účastníkaMgr. Pavol Matis a manž. Ing. Martina, Mierová 240/22, 072 22 Strážske
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 1358

Suma na zmluve €412.93
Dátum podpisu15.10.2021
Dátum zverejnenia19.10.2021
Príloha (0.19 MB)
Zverejnenie v CRZ