Číslo zmluvy28/2021
Názov zmluvyKúpna zmluva
Identifikácia účastníkaGabriela Prokopovičová, Mierová 239/24, 072 22 Strážske,
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 1357

Suma na zmluve €479.62
Dátum podpisu15.10.2021
Dátum zverejnenia19.10.2021
Príloha (0.19 MB)
Zverejnenie v CRZ