Číslo zmluvy27/2021
Názov zmluvyKúpna zmluva
Identifikácia účastníkaRastislav Šepeľa rod. Šepeľa, Mierová 285/64, 072 22 Strážske
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 1356

Suma na zmluve €302.65
Dátum podpisu15.10.2021
Dátum zverejnenia19.10.2021
Príloha (0.19 MB)
Zverejnenie v CRZ