Číslo zmluvy26/2021
Názov zmluvyKúpna zmluva
Identifikácia účastníkaMarta Geľatková, Komenského 652/12, 072 22 Strážske
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 1402

Suma na zmluve €200.78
Dátum podpisu15.10.2021
Dátum zverejnenia19.10.2021
Príloha (0.18 MB)
Zverejnenie v CRZ