Číslo zmluvy
Názov zmluvyZmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov
Identifikácia účastníkaARRIVA Michalovce, a. s., Lastomírska 1, 07180 Michalovce, IČO: 36214078
Opis predmetu zmluvy

Táto zmluva upravuje výkon dopravných služieb poskytovaných prepravcom za účelom zabezpečenia autobusovej prepravy žiakov, ktorí dochádzajú do školy v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého pobytu.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu04.10.2021
Dátum zverejnenia04.10.2021
Príloha (5.21 MB)
Zverejnenie v CRZ