Číslo zmluvyZoMRK/EDM_LZ_1 01020200
Názov zmluvyZmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity
Identifikácia účastníkaVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361
Opis predmetu zmluvy

Záväzok PDS poskytnúť pre žiadateľa maximálnu rezervovanú kapacitu v smere dodávka do distribučnej sústavy dohodnutú medzi vlastníkom a žiadateľom vo výške 0,5400 kW prostredníctvom energetického zariadenia vlastníka.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu06.09.2021
Dátum zverejnenia04.10.2021
Príloha (12.10 MB)
Zverejnenie v CRZ