Číslo zmluvyEDM_LZ_101019635
Názov zmluvyZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
Identifikácia účastníkaVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361
Opis predmetu zmluvy

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadatel'a špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do distribučnej sústavy a umožniť dodávku elektriny do sústavy PDS pre maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia vo výške 2,7900 kW.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu06.09.2021
Dátum zverejnenia27.09.2021
Príloha (3.63 MB)
Zverejnenie v CRZ