Číslo zmluvy21/42/012/112
Názov zmluvyDohoda
Identifikácia účastníkaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 30794536
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu23.09.2021
Dátum zverejnenia23.09.2021
Príloha (0.32 MB)
Zverejnenie v CRZ