Číslo zmluvy
Názov zmluvyZmluva o dielo
Identifikácia účastníkaKB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka Č. 2, 071 O 1 Michalovce, IČO: 53396031
Opis predmetu zmluvy

Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zabezpečovať, udržiavať a riadiť požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti

Suma na zmluve €100.00
Dátum podpisu20.09.2021
Dátum zverejnenia20.09.2021
Príloha (8.59 MB)
Zverejnenie v CRZ