Číslo zmluvy
Názov zmluvyZmluva o umeleckom výkone
Identifikácia účastníkaMC Design s.r.o., Tolstého 5 811 06 Bratislava, IČO: 51287064
Opis predmetu zmluvy

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon umeleckého diela – koncertu - Výkonným umelcom v sprievode kapely

Suma na zmluve €2500.00
Dátum podpisu10.09.2021
Dátum zverejnenia17.09.2021
Príloha (0.21 MB)
Zverejnenie v CRZ