Číslo zmluvy
Názov zmluvyZmluva o umiestnení reklamy
Identifikácia účastníkaStavoconzult spol. s. r. o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO : 44675488
Popis predmetu zmluvy

Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť na zariadení, resp. objekte vo vlastníctve obstarávateľa reklamu propagujúcu objednávateľa, vo forme  obchodného mena objednávateľa a jeho loga spôsobom a v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi.

Suma na zmluve €500.00
Dátum podpisu09.09.2021
Dátum zverejnenia14.09.2021
Príloha (0.16 MB)
Zverejnenie v CRZ