Číslo zmluvy
Názov zmluvyZmluva o umiestnení reklamy
Identifikácia účastníkaSlovak Techno Export Plastymat s. r. o.
Popis predmetu zmluvy

Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť na zariadení, resp. objekte vo vlastníctve obstarávateľa reklamu propagujúcu objednávateľa, vo forme obchodného mena objednávateľa a jeho loga spôsobom a v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi.

Suma na zmluve €1500.00
Dátum podpisu10.09.2021
Dátum zverejnenia14.09.2021
Príloha (0.16 MB)
Zverejnenie v CRZ