Číslo zmluvy33/2021
Názov zmluvyZmluva o zabezpečení kontroly a zabezpešenia komínov
Identifikácia účastníkaJozef Gazdík, Hencovská 1802, 093 01 Vranov nad Topľou
Popis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je zabezpečenie kontroly a čistenia komínov u objednávateľa, ktorý je povinný túto činnosť zabezpečovať podľa § 4, písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v rozsahu ustanovenom Vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Suma na zmluve €300.00
Dátum podpisu03.09.2021
Dátum zverejnenia03.09.2021
Príloha (0.21 MB)
Zverejnenie v CRZ