Číslo zmluvy34/2021
Názov zmluvyZmluva o poskytnutí služieb
Identifikácia účastníkaFÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451
Popis predmetu zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom predmetu zákazky: „Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu“.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu03.09.2021
Dátum zverejnenia03.09.2021
Príloha (0.24 MB)
Zverejnenie v CRZ