Číslo zmluvy14/2021
Názov zmluvyZmluva o poskytnutí dotácie
Identifikácia účastníkaTanečný aerobik, o.z., ul. Komenského 668, 072 22 Strážske, IČO: 42111358
Popis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie pre Tanečný aerobik zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske.

Suma na zmluve €600.00
Dátum podpisu13.07.2021
Dátum zverejnenia15.07.2021
Príloha (0.14 MB)
Zverejnenie v CRZ