Číslo zmluvy2021-02
Názov zmluvyZmluva o dielo
Identifikácia účastníkaALNICO s.r.o., Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce, IČO: 31708111
Opis predmetu zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že aktualizuje projektovú dokumentáciu stavby „Strážske – Rekonštrukcia námestia a chodníkov“ vypracovanú v novembri 2013

Suma na zmluve €31200.00
Dátum podpisu22.06.2021
Dátum zverejnenia23.06.2021
Príloha (0.19 MB)
Zverejnenie v CRZ