Číslo zmluvyOPKZP-PO2-SC211-2018-40/28
Názov zmluvyZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Identifikácia účastníkaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810
Opis predmetu zmluvy

Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste Strážske

Suma na zmluve €315336.74
Dátum podpisu17.06.2021
Dátum zverejnenia23.06.2021
Príloha (3.37 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/5812247/