Číslo zmluvyKŽP-PO4-SC431-2017-19/N200
Názov zmluvyDodatok č. 3 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/N200
Identifikácia účastníkaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810
Opis predmetu zmluvy

„Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu07.06.2021
Dátum zverejnenia09.06.2021
Príloha (0.57 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/data/att/2906461.pdf